GIỚI THIỆU

ERA CÔNG NGHỆ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

ERA theo tiếng anh là kỷ nguyên : Mục tiêu mở ra một kỷ nguyên mới đưa công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực bất động sản trong vai trò tiên phong tại Việt Nam.

Ứng dụng Blockchain : Hiện nay đã có nhiều công ty bắt đầu thực hiện cung cấp dịch vụ kỹ thuật để phục vụ cho các tính năng của hợp đồng thông minh trong ngành công nghiệp Bất động sản, hay các ngành tài chính

Artificial Intelligence :  Tự động hóa các hành vi thông minh. Tất cả thông tin của người dùng được chuyển qua các thuật toán. Từ đó có thể tạo đề xuất phù hợp với sở thích và vị trí của người dùng đưa ra sản phẩm BĐS phù hợp.

Công nghệ thực tế ảo AR/ VR : AR  sẽ là xu hướng trong tương lai để giới thiệu và quảng bá các sản phẩm, dịch vụ thông qua mobile app mang lại cảm giác thực tế cho nhà đầu tư.

GPS  – A-GPS : Xác đinh vị trí khách hàng tự động hiển thị các sản phẩm xung quanh 1 cách nhanh chóng

Dự án nổi bật

CÔNG NGHỆ SỐ

Blockchain

bảo vệ dữ liệu người dùng, phục vụ cho các tính năng của hợp đồng thông minh

Artificial Intelligence

Tự động hóa các hành vi thông minh

Công Nghệ Thực Tế Ảo

Mô phỏng chân thật sản phẩm bất động sản hình thành trong tương lai hoặc sản phẩm ở xa khách hàng

Công Nghệ GPS

Quản lý danh mục những vị trí BĐS mà bạn yêu thích. Hỗ trợ tìm kiếm và thông báo những sản phẩm phù hơp