I.M.P.A.C.T – Tối Ưu Hoá Các Giải Pháp Digital Marketing Trong Kinh Doanh

I.M.P.A.C.T – Tối Ưu Hoá Các Giải Pháp Digital Marketing Trong Kinh Doanh

2018-04-05 14:00 - 17:00
Training Center
Phone:0906 969 036
Address: 135A Pasteur, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Chương trình đào tạo IMPACT với chủ đề:
Tối Ưu Hóa Các Giải Pháp Digital Marketing Trong Kinh Doanh BĐS

Diễn giả:
Phan Mai Thọ – Account Manager công ty Cánh Cam
Nguyễn Anh Tuấn – Brand Manager công ty AdsPlus
Nguyễn Hiếu Hậu – CTO công ty Twin Software Solutions