May 12, 2018

Success Seminar – Chương Trình Tìm Hiểu Về ERA Vietnam

???? Chương Trình Tìm Hiểu Về ERA Vietnam. ???????? Chương trình được mở ra với mong muốn tạo ra nhiều cơ hội dành cho các Anh/Chị có niềm đam mê về lĩnh vực Bất động sản và khát khao được […]
May 12, 2018

Power Monday

Share this with your followers
May 12, 2018

I.M.P.A.C.T – Chiến Lược Bán Hàng Tối Thiểu 1 Giao Dịch Trong 30 Ngày

Con số 30 ngày 01 giao dịch thoạt nghe có vẻ khó khăn, nhưng mọi việc sẽ trở nên khả thi nếu bạn biết cách chia tách cả một quá trình hành động thành những bước nhỏ hơn và dễ […]
May 12, 2018

Induction – Tìm hiểu hoạt động chuyên sâu về mô hình hoạt động ERA

Share this with your followers
May 12, 2018

Power Monday

Share this with your followers
May 12, 2018

Chương trình đào tạo môi giới BĐS Acceleration Tháng 05/2018

Đây là khóa học bắt buộc đối với toàn bộ nhân viên ERA ở các nước. Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về thị trường Bất động sản, kiến thức và kỹ năng môi giới Bất động […]
May 12, 2018

Chương trình đào tạo môi giới BĐS Acceleration Tháng 05/2018

Đây là khóa học bắt buộc đối với toàn bộ nhân viên ERA ở các nước. Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về thị trường Bất động sản, kiến thức và kỹ năng môi giới Bất động […]
May 12, 2018

Chương trình đào tạo môi giới BĐS Acceleration Tháng 05/2018

Đây là khóa học bắt buộc đối với toàn bộ nhân viên ERA ở các nước. Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về thị trường Bất động sản, kiến thức và kỹ năng môi giới Bất động […]
May 12, 2018

Workshop – Pháp luật về mua bán sở hữu BĐS đối với người nước ngoài tại VN

Chương trình Workshop: Pháp Luật về mua bán sở hữu BĐS đối với người nước ngoài tại Việt Nam. Cùng tham gia trao đổi và thảo luận về các vấn đề Pháp Luật mua bán sở hữu đối với người […]