Khóa học về lãnh đạo này được thiết kế riêng cho tất cả các cấp lãnh đạo có nguyện vọng xây dựng đội ngũ của riêng mình. Các chuyên gia về chủ đề của chúng tôi sẽ thách thức bạn về mặt tinh thần và thể chất. Sau khi hoàn thành chương trình, người tham gia sẽ có thể sử dụng các kỹ năng và kiến ​​thức thu được từ khóa học này để phát triển thành một nhà lãnh đạo nhóm có hiệu quả, gặt hái những lợi ích của chương trình này ngay khi tốt nghiệp.

(Chương trình chỉ dành riêng cho cấp MM trở lên)

Share this with your followers